Privacy policy

Privacy

Welkom bij Vagina.nl. Vagina.nl is een handelsnaam van Krêftich B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01135420.

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "Persoonsgegevens"), wanneer u onze website www.vagina.nl (hierna: de "Website") bezoekt of wanneer u als gebruiker gebruik maakt van ons platform (hierna: het "Platform"), zoals door het publiceren van Gebruikerscontent, na het aanmaken van een account (hierna: het "Account").

In deze privacy policy leggen wij aan u uit welke Persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we dat doen.

Deze privacy policy is voor het laatst aangepast op 6 mei 2021.

Uw privacy is voor ons van groot belang

Wij vinden een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig en in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt.

Dit betekent dat wij:

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we doen met de informatie die we te weten komen bij een bezoek aan de Website of het gebruik van het Platform.

Als u vragen hebt, of meer informatie wil over wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Het Platform

Op onze Website exploiteren wij het Platform. Geregistreerde gebruikers hebben de mogelijkheid om op het Platform content te uploaden. Bezoekers van de website hebben de mogelijkheid om deze content te bekijken, zoals nader omschreven op de Website en in de algemene voorwaarden van Vagina.nl.

Account

Om als gebruiker content, zoals beelden of reacties, op het Platform te kunnen plaatsen, dient de gebruiker een Account aan te maken. Bij het aanmaken van een Account vragen we de volgende gegevens, waaronder Persoonsgegevens, van gebruiker:

Na het verstrekken van bovengenoemde gegevens wordt u een link toegestuurd waarmee u uw account kunt activeren. Nadat het Account is geactiveerd, kunt u gebruikerscontent plaatsen op het Platform.

We hebben bovengenoemde gegevens nodig om te weten wie de gebruiker is, zodat een Account kan worden aangemaakt. Ook kunnen wij door middel van deze gegevens een e-mail versturen dat het Account is aangemaakt. Indien er iets aan de hand is, kunnen wij met behulp van bovenstaande gegevens contact met u opnemen.

De grondslag voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub b van de AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en u.

We bewaren de bovenstaande gegevens gedurende de periode dat het Account actief is. Nadat een Account is beëindigd en/of verwijderd door de gebruiker of door ons zullen wij deze Persoonsgegevens tot zes maanden na de beëindiging/verwijdering bewaren, tenzij wij het verzoek krijgen om de gegevens direct te verwijderen. We bewaren de gegevens om een herleving van een Account mogelijk te maken en eventuele vragen ook achteraf nog te kunnen beantwoorden. Op de genoemde termijn wordt een uitzondering gemaakt indien het bewaren van gegevens noodzakelijk is op grond van de wet.

Gebruikerscontent

Een gebruiker met een Account kan gebruikerscontent op het Platform plaatsen. Indien en voor zover deze gebruikerscontent Persoonsgegevens bevat, dan is de gebruiker de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van die Persoonsgegevens. Vagina.nl heeft met de gebruiker afgesproken dat gebruiker verantwoordelijk is voor het voldoen aan de AVG, waaronder het hebben van een geldige grondslag om de persoonsgegevens te verwerken en/of indien de gebruikerscontent bijzondere persoonsgegevens bevat dat hij verantwoordelijk is voor het voldoen aan (een van) de voorwaarden voor de toegestane verwerking van die bijzondere persoonsgegevens.

Vagina.nl gaat zorgvuldig om met je geregistreerde gegevens, zoals e-mail en nickname. Registreren is noodzakelijk om beelden te uploaden, reacties te geven op de site, om lid te worden of om indien nodig contact met je op te kunnen nemen over door jou ingestuurde of geüploade beelden. De verwerking is noodzakelijk om je deze diensten te kunnen leveren. Hiervoor hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk om ongewenste praktijken op onze website te voorkomen en om het leuk te houden.

Monitoring bezoekersgedrag

Op de Website maken we gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de Website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Cookies

Als bezoeker van de Website worden er cookies in uw browser geplaatst. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

E-mail

Nadat de gebruiker een Account heeft aangemaakt, kunnen we de gebruiker e-mailnotificaties sturen. In de e-mailnotificaties leest de gebruiker nieuws, maar wordt de gebruiker ook geïnformeerd over zijn Account en de Website.

We kunnen de gebruiker deze e-mailnotificaties sturen in het kader van en ter uitvoering van onze dienst (artikel 6 lid 1 sub b van de AVG).

Bewaartermijn

We bewaren je gegevens zolang nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Inloggegevens verwijderen we in principe als je je account opheft, tenzij het nodig is om ze langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat je een ban hebt en/of je account in onderzoek is.

Contactformulier

Op onze Website kunt u ons contactformulier invullen om met ons in contact te komen. Hiervoor vragen wij uw naam en het e-mailadres. Hier hebben wij een gerechtvaardigd belang bij, omdat wij anders geen contact met u kunnen opnemen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we deze informatie er bij vervolgvragen gemakkelijk bij pakken.

Beveiliging

De beveiliging van uw Persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons passend beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

We zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw Persoonsgegevens, dat de toegang tot Persoonsgegevens is beveiligd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd en geëvalueerd. Onder meer nemen we de volgende beveiligingsmaatregelen:

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw Persoonsgegevens niet aan andere partijen dan de partijen genoemd in deze privacy policy, tenzij dit noodzakelijk is voor onze diensten of als we dit wettelijk verplicht zijn. We zullen u informeren over welke partijen uw Persoonsgegevens van ons ontvangen.

Wijzigingen in deze privacy policy

Wanneer onze Website, ons Platform of onze diensten wijzigen, moeten wij ook deze privacy policy aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen om significante wijzigingen ook apart aan te kondigen via e-mail.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke Persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via ons contactformulier.

U kunt onder meer:

Let op dat u bij het uitoefenen van deze rechten altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Advertenties